Buzağı Büyütme Yemi

• Büyüme dönemi yemidir.

• Yüksek kalitede bitkisel protein kullanılmıştır.

• Hayvanların hızlı gelişimini sağlamak ve hastalıklara karşı dayanıklılığını artırmak için bütün ilaveler yapılmıştır.

• Bu yemden beklenen randımanın alınabilmesi için kaliteli kaba yem (Kuru ot vb.) ihtiyacının karşılanması gerekir.

• İnce ve pelet formdadır.

• Buzağı başlangıç yeminden sonra yani (2 – 3) aylık buzağılara, 3 ay süre ile Buzağı Büyütme Yemi verilir.