Sığır Besi Sonu Yemi

Besideki hayvanların son döneminde, hayvanlarınızın et randımanının artması ve semirmesi (yağlanması) için hazırlanmış enerji değeri yüksek bir yemdir. İnce ve pelet formdadır.

Besideki hayvanlara; kesim öncesi 2 ay kala başlanır. Besi sonuna kadar verilir.