Sığır Besi Yemi – 1

Besiye alınan dana ve tosunların beslenmeleri için, enerji ve protein değeri yüksek, vitamin ve minerallerle desteklenmiş özel bir yemdir.

Gerekli randımanın alınabilmesi için, hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacının karşılanması gerekir. İnce ve pelet formdadır.

Besideki hayvanlarınıza kesimden 2 ay öncesine kadar bu yem verilir.