Sığır Besi Yemi

Besiye alınan hayvanlara özel bir besi programı uygulanmıyorsa her dönem verilebilecek yemdir. Yüksek enerji ve dengeli katkı maddeleriyle ahırdaki tüm hayvanların belirli geçiş dönemlerinde ihtiyaçlarını karşılayacak özelliktedir.

100 kg canlı ağırlığa 2 – 2,5 kg yem hesabıyla verilebilir.