Sığır Süt Yemi – 1

Yüksek süt verimi için hazırlanmış, protein değeri yüksek bir yemdir. Yüksek kalitede bitkisel protein kullanıılmıştır.özel süt yeminden; kaliteli kaba yem ile çok daha iyi sonuç alınır.

Hayvanlarınızın bakım koşullarının da iyi olması gerekir. İnce  ve pelet formdadır. Süt ineklerinde, süt verimini artırmak için kullanılır.

Hayvanın, laktasyon döneminde daha yüksek değerli bir yem yedirildiyse, bu yeme buzağıladıktan 3 ay sonra verilmeye başlanır.