Sığır Süt Yemi

Sağmal ineklerin süt verimlerinin azalmaya başlamasıyla kuruya ayrılıncaya kadarki sürede hem kendi ihtiyaçları hem süt verimi hem de rahimdeki yavrunun ihtiyaçlarını karşılamada yararlanabileceğimiz protein, enerji, vitamin ve mineralce zengin bir yemdir.

2 – 2,5 kg süt için 1 kg yem hesabıyla verilir.