Besi Hayvanlarının Beslenmesinde Önemli Konular

•Kaliteli ve çeşitli kaba yem beside de çok önemlidir.

•Kesif yemin aşırı verilmesi asidoz, ayak şişmeleri ve tırnak problemlerine neden olur.

•Kaba yemin boyu çok önemlidir. Bu nedenle kaba yemleri 1 cm den küçük kıymamak gerekir.

•Sıcak ortam hayvanların kilo almasını engeller.

•Kapalı ahırlarda uygun sıcaklık 15-20 oC olmalıdır.

22-24 dereceyi aşan sıcaklıklar kilo almalarını engeller.

•Hayvanlar yaş ve canlı ağırlıklarına göre gruplandırılıp besi yapılırsa randıman artar.

•Kaba ve kesif yemler küf ve topaklanma kontrolleri yapılarak verilmeli bu tür yemler ahırdan hemen uzaklaştırılmalıdır.

•Naylon, yem torbası, ip, çivi ve demir parçalarının hayvanlarca yenmesi engellenmelidir.

•Kapalı ahırlarda zaman zaman tımar işini ayak ve tırnak kontrollerini yapmamız gerekir.

•Unutmamız gereken konu hayvan refahı arttıkça besi randımanı artacak dolayısıyla karlılık artacaktır.