Buzağı Beslenmesinde Dikkat Edilecek Konular

• Buzağı beslenmesinde ağız sütü çok önemlidir. En az ilk üç  gün ağız sütü verilmelidir. Doğum yapan hayvanın ağız sütü fazla ise uygun şartlarda saklanıp sonra doğacak buzağılara ısıtılarak verilebilir.

• Süt ve su kaplarının temiz olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle sıcak havalarda suluklarda yem parçalarının kalması ishallere ve buzağı ölümlerine sebep olur.

• Sütü anneden emmiyorsa ısıtıp (37oC) verilmelidir.

• 5 – 10 günlükten itibaren başlangıç yemine,

• 15 – 20 günlükten itibaren kaliteli kuru yoncaya alıştırılmalı ve yemeleri teşvik edilmelidir.

• Aşılama programları ihmal edilmemeli ve sıkı takip edilmelidir.

• Temiz hava çok önemlidir. Aşırı sıcak ve rüzgârdan hayvanlarımızı korumalıyız.

• Buzağı beslenmesinde su ve yem serbest olarak verilmelidir.

• Buzağı biberonla emzirilmeli. Biberon her seferinde temizlenmelidir.