Süt Hayvanlarının Beslenmesinde Önemli Konular

• Kaliteli kaba yem büyükbaş hayvanların beslenmesinde çok önemlidir.

• Kaliteli kaba yemin yanında çeşitliliği de unutulmamalıdır.

• Kaba yemle kesif yemi orantılayıp ve iyi karıştırıp vermeliyiz.

• Kaba yemin iriliği de önemlidir. Kaba yem 3-5 cm uzunluğunda olmalıdır.

• Özellikle buğday ve türevlerini verirken çok dikkat etmeliyiz.

• Yemlerin vitamin ve mineral düzeyleri yeterli olmalıdır.

• Temiz ve bol su tüketimleri sağlanmalıdır.

•Sağımdan sonra meme temizliğine dikkat edilmelidir.

•Sağımdan sonra en az yarım saat hayvanın yatması engellenmelidir. Meme uçları kapanmadığı için mikrop kapabilir.

•Koku yapacak yemleri (lahana, slaj, pancar yaprağı) sağımdan sonra verilmelidir.

•Kuru ve rahat bir yataklık temini çok önemlidir.

•Ayak ve tırnak bakımı ve kontrolü unutulmamalıdır.

•Sıcak ortam verimi olumsuz etkiler. Çok sıcak  havalarda ince zerreler halinde su püskürtme hayvanı nispeten rahatlatır.

•Sıcak havalar da yemlemeyi serin saatlerde yapmalıyız.

•Yem değişikliklerini 4-6 gün alıştırarak yapmalıyız.

•Hayvanların tımarı ihmal edilmemeli, serbest hayvanların gezindikleri alanlara kaşınma fırçaları yerleştirilmelidir.

• Hayvanlara günde yaklaşık 16 saat ışıklı ortam sağlamalıyız.