Kanatlı Yemleri

* YUMURTA CİVCİV YEMİ (18 PROTEİN):

Beslenme değerleri, ırk özelliklerine göre dengelenmiş vitamin ve minerallerle desteklenmiş bir başlangıç yemidir. Hayvanların gramajları gözönüne alınarak yem verme süresinin belirlenmesi gerekir. Buna karşın Yumurta Civciv Yemi 0 – 6 haftalar arasında verilir.

* ÖN YUMURTA YEMİ (17 PROTEİN):

Tercihen kullanılan bir yemdir. Yumurtlama döneminden önce sağlıklı ve daha yüksek verimle yumurta dönemine başlanması için, vitamin ve minaraller de ilave edilerek hazırlanmış bir yemdir. 18. haftadan sonra %1 verim alana kadar bu yem verilir.

* PİLİÇ BÜYÜTME YEMİ (15 PROTEİN):

Hayvanların, uygun gramajlarda büyüyüp, gelişmesini sağlamak ve en iyi şekilde yumurta dönemine hazırlamak için, vitamin ve minarallerle desteklenerek hazırlanmış bir yemdir. 7 – 11 Haftalarda Büyütme Yemi, 12 – 18 Haftalarda Geliştirme Yemi verilir. Bu süreler hayvanların uygun gramajda olmalarına göre esneklik gösterebilir.

* PEAK YEMİ (18 PROTEİN): 

Genç hayvanların en yüksek verime ulaşması için (peak seviyesine çıkması) hazırlanmış, besleme değeri yumurta yeminden kısmen yüksek bir yemdir. Peak yeminin verilme süresi hayvanların verimlerine bağlı olarak ayarlanabilir. Buna karşın 25 ila 45 haftalarda bu yem verilebilir. Verim %90’ın üzerindedir.

* KAFES I. YUMURTA YEMİ  (16 PROTEİN):

Hayvan ırklarına göre, yumurta verimlerinin en yüksek seviyede olması için dengelenmiş ve vitamin mineraller de ilave edilerek hazırlanmış bir yemdir. Peak (pik) döneminden sonra verim %90’a düşünce kafes  1 yem verilir. %80 verime düşünceye kadar kafes 1 yemi verilmelidir.

* KAFES II. YUMURTA YEMİ 2.DÖNEM (16 PROTEİN):

Hayvanların son dönemlerinde besin isteklerinde bazı değişiklikler olmaktadır. Yumurta veriminin düşmesine rağmen bu dönemden en iyi randımanın alınabilmesi için, hayvanların yaşları da göz önüne alınarak hazırlanmış bir yemdir. Kafes II Yemi, hayvanlar % 80 verimin altına düştüğü zaman verilir.