Buzağı Büyüt Yemi:

Kaliteli tahıllar ve iyi sindirilebilen protein kaynakları kullanılarak hazırlanmış ve 3 aylık yaştan 6 aylık yaşa kadar ki genç buzağıların kullanması için hazırlanan karma büyütme yemidir. Genç buzağılar için önemli olan vitamin ve mineraller dahil bütün gerekli besin maddelerini temin eder.

11-12. haftadan sonra HATAP Buzağı Büyütme Yeminden her 100 kg canlı ağırlığa 2 kg kullanılacak şekilde verilmelidir. Yemlemede yemden yeme geçişe önem verilmeli ve en az 4-5 gün eski yem ile yeni yem karıştırılmalıdır. (Aynı Firmanın yemi olsa dahi)