Düve Özel Yemi:

Düve Yemi, %16 ham protein seviyesinde olup damızlık amacıyla yetiştirilen dişi buzağılara, buzağı büyütme yeminden geçiş amacıyla 5. ayın sonunda verilmeye başlanan, düvelerin, 7 aylık yaştan itibaren gebeliğinin son günlerine kadar ihtiyaç duyduğu, besin maddelerini karşılamak amacıyla hazırlanmış özel bir yemdir. Bu dönemde düvelere 2-2.5 kg HATAP Düve Yemi verilmesi önerilmektedir. Kesif yem ile birlikte kaliteli kaba yem de verilmelidir. 

Gebelik ilerledikçe canlı ağırlığına göre kademeli olarak artış sağlanır. Bu durum canlı ağırlığının % 1 ‘i tüketimine kadar devam ettirilir. Düvenin kısa sürede ilk kızgınlık gösterebilmesi için gerekli dengeli büyümeyi sağlar. Düvenin gebelik döneminde yonca tüketiminden kaçınılması gerekmektedir. En fazla 1 kg tüketilmesi önerilmektedir. Aksi takdirde, doğum sonrası kalkamama gibi problemlerle karşılaşılması mümkün hale gelecektir. Kızgınlık sorunlarını azaltır. Düveleri yüksek süt verimine hazırlar. İçerisindeki organik minerallerle düvenin hastalıklara karşı direncini artırır.