Sığır Besi Arpilla Yemi:

Protein içeriği %10 seviyesinde olan, besi’nin tüm sürecinde kullanılabilen en az %90’ i arpa olan HATAP BESİ ARPİLLA, 16 protein veya 18 protein besi yemleri ile olan beslemede,  besi sürecine destek ve kaliteli karkas ile yüksek randıman olanağı sağlaması adına, Vitamin, Mineral ve piremiksin dengeli bir şekilde verildiği, Yem katkı ürünüdür.