Sığır Besi Geliştir Yemi:

Besi Geliştir (16 – 2750) ürünümüze geçişlerde en az 12 gün içerisinde geçiş sağlanmalıdır. Tahıl grubu kullanmaya gerek yoktur. Besi hayvanlarında suyun serbest olarak bulunması gerekmektedir. Mümkün değil ise en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. yoğun besiye alınan besi sığırlarına serbest biçimde (yiyebildiği kadar) tüketime sunulmalıdır. Süratli canlı ağırlık artışı için her 100 kg canlı ağırlığa 2 kg kesif yem verilmesi gerekmektedir. İçeriğindeki yüksek nişasta seviyesi sayesinde Süratli canlı ağırlık artışı sağlar. Özel formülü nedeniyle karkas kalitesi ve randımanı üzerinde olumlu etki yapar.