Sığır Besi Mısırella Yemi:

Besi Mısırella %15 ham protein seviyesindedir. Besi döneminin son 2 ya da 3. ayında daha yüksek besi performanslı Besi Mısırella yemine geçmeniz faydanıza olacaktır. Besi Mısırella başlarken besi sığırlarının en az 12 gün içinde yavaş yavaş alıştırılarak geçiş sağlanmalıdır. Besi hayvanlarında suyun serbest olarak bulunması gerekmektedir. Mümkün değil ise en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. 

Süratli canlı ağırlık artışı için her 100 kg canlı ağırlığa 2 kg kesif yem verilmesi gerekmektedir. İçeriğindeki yüksek nişasta seviyesi sayesinde Süratli canlı ağırlık artışı sağlar. Özel formülü nedeniyle karkas kalitesi ve randımanı üzerinde olumlu etki yapar.