Sığır Besi Star Yemi:

6.ay’dan sonra ki besi grubu için önerilen hatap besi star %16 ham protein seviyesindedir. Besiye alınan sığırlarda tüm besi dönemi boyunca kullanılabilecek bir yemdir. HATAP Besi Star başlarken besi sığırlarını en az 12 gün içinde yavaş yavaş alıştırılarak geçiş sağlanmalıdır. Besi hayvanlarında suyun serbest olarak bulunması gerekmektedir. Mümkün değil ise en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. Süratli canlı ağırlık artışı için her 100 kg canlı ağırlığa 2 kg kesif yem verilmesi gerekmektedir. 8 aydan fazla ve uzun süreli bir besi devresi düşünülüyorsa besi sonuna kadar yedirilebilir. Besi sığırlarında beslememize ek olarak 2 kg kadar tahıl ilavesi yapılabilmektedir. Tahıl grupları ile kullanıldığında kesim olgunluğuna çabuk ulaşılabilen bir yemdir.