Sığır Besi Yemi 14:

Buzağı büyüt döneminin bitimi yani 6.ay’dan sonra ki besi grubu için önerilen hatap besi %14 ham protein seviyesindedir. HATAP Besi’ye başlarken besi sığırlarının en az 12 gün içinde yavaş yavaş alıştırılarak geçişi sağlanmalıdır. Besi hayvanlarında suyun serbest olarak bulunması gerekmektedir. Mümkün değil ise en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. Süratlı canlı ağırlık artışı için her 100 kg canlı ağırlığa 2 kg kesif yem verilmesi gerekmektedir. Besi sığırlarında beslememize ek olarak 2 kg kadar tahıl ilavesi yapılabilmektedir. İşkembe asitliği dengeleyen, tahıl grupları ile kullanıldığında kesim olgunluğuna çabuk ulaşabilen bir yemdir. Besi hayvanlarımızın 400 – 450 kg canlı ağırlığa ulaşması halinde beslememizi HATAP Besi Star Yemi veya HATAP Besi Pehlivan Yemi ile besi dönemimizi devam ettirebiliriz.