Sığır Besi Yemi 18:

Buzağı büyüt döneminin bitimi veya 6-8 aylık yaş dönemi sonrasında, HATAP Besi 18 Yemimizi; besi hayvanımızın 12-13 aylık yaş dönemine veya 400-500 kg canlı ağırlığa ulaşmasına kadar geçen sürede kullanımı önerilmektedir. Bu dönem arkasından daha düşük proteinli besi star veya pehlivan yemimiz ile besi dönemine devam edebilirsiniz. Hatap besi 18 başlarken besi sığırlarının en az 12 gün içinde yavaş yavaş alıştırılarak geçişi sağlanmalıdır. Besi hayvanlarında suyun serbest olarak bulunması çok önemlidir. Mümkün değil ise en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. 

Süratlı canlı ağırlık artışı için her 100 kg canlı ağırlığa 2 kg kesif yem verilmesi gerekmektedir. Besi sığırlarında beslememize ek olarak 2 kg kadar tahıl ilavesi yapılabilmektedir.