Sığır Doruk Süt Yemi:

Protein içeriği, %19 ham protein seviyesinde olup, yüksek süt verimini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Sütün, %80’ni su olduğu için önlerinde suyun serbest olarak bulunması gerekmektedir. Aksi halde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. 

HATAP Sığır Doruk Süt yemine geçişlerde en az 12 gün içerisinde kademeli olarak (her üç günde bir, kullanılan toplam yemin dörtte biri kadar artırılır ) tam geçiş sağlanacak şekilde verilmelidir. Buzağılamadan 21 gün önceden başlayarak düvelerin kullandığı HATAP Düve Yemi, %19 Proteinli Süt İnek Yemi ile (kaba yem programına ve süt verimine göre) kademeli olarak değiştirilir. Doğumdan önce verilen yemler doğuma 12-14 gün kalınca tamamıyla %19 Proteinli Süt İnek Yemi ile yer değiştirmiş olmalıdır. Sağım dönemi sırasında oldukça yoğun yem tüketimini garantilemek için doğumdan bir hafta önce HATAP Süt İnek Yemleri hayvan başına, günde 4-5 kg’a ulaşıncaya kadar kademeli olarak arttırılır. Yüksek verimli hayvanlarda bu artırım 6-7 kg’a kadar yapılabilir. Doğumdan sonraki bir hafta on gün içinde HATAP Süt İnek Yemleri günde 0,5 kg.’ dan fazla olmamak şartı ile kademeli olarak arttırılır. Arpa kullanımı gerçekleşecek ise 1kg geçmemesi gerekmektedir.