Sığır Ekstra Süt Yemi:

Protein içeriği, %21 ham protein seviyesinde olup, yüksek süt verimini sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Sütün %80’ni su olduğu için önlerinde suyun serbest olarak bulunması gerekmektedir. Aksi halde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. 

Mısır silajı, buğdaygil silaj ve hasılları, tahıl kırmaları enerjice zengin, protein, vitamin ve minerallerce fakirdir. Bu tür yem maddelerinin kullanıldığı işletmelerde, daha dengeli beslenme ve yüksek performans için, özel olarak formüle edilmiş süt yemlerine ihtiyaç vardır. Aksi halde süt verimi kayıpları, döl tutma problemleri gibi ciddi sorunlarla karşılaşılır. 

HATAP Extra Süt bu tür sorunlarla karşılaşmamak, daha dengeli beslenme ve yüksek performans için üretilmiş bir yemdir. Süt verimini artırır. Gizli kızgınlık gösterme olaylarını azaltarak döl verimi artırır. Daha az konsantre yem kullanımı sağlayarak rumen asidozu (işkembe asitleşmesi) riskini düşürür. İşletmenizde görülebilecek metobolik olan ketozis riskini azaltır.