Sığır Favori Süt Yemi:

Kaba yemler ile birlikte kullanılan, %18 ham protein seviyesinde karma süt inek yemidir. Sütün %80’ni su olduğu için önlerinde suyun serbest olarak bulunması gerekmektedir. Aksi halde en az 3 öğün sulama yapılmalıdır. 

Buzağılamadan 21 gün önceden başlayarak düvelerin kullandığı Düve Yemi %18 Proteinli Süt inek Yemi ile (kaba yem programına ve süt verimine göre) kademeli olarak değiştirilir. Doğumdan önce verilen yemler doğuma 12 gün kalınca tamamıyla %18 Proteinli Süt İnek Yemi ile yer değiştirmiş olmalıdır. Sağım dönemi sırasında oldukça yoğun yem tüketimini garantilemek için doğumdan bir hafta önce HATAP Süt İnek Yemleri hayvan başına, günde 4-5 kg’a ulaşıncaya kadar kademeli olarak arttırılır. Yüksek verimli hayvanlarda bu artırım 6-7 kg’a kadar yapılabilir. Doğumdan sonraki bir hafta on gün içinde HATAP Süt İnek Yemleri günde 0,5kg.’dan fazla olmamak şartı ile kademeli olarak arttırılır. Arpa kullanımı gerçekleşecek ise 1-2 kg’ı geçmemesi önerilmektedir.