İNSAN KAYNAKLARI

Sektörün en eski ve köklü firmalarından olan Hatap Değirmenleri kurulduğu 1929 yılından bu yana artarak devam eden üretim kapasitesi ve yarattığı istihdam ile ülkemizin ekonomisine tam 92 yıldır katkı sağlamaktadır.
Firmamızın bugünlere gelmesi değerli çalışma arkadaşlarımızın emek ve tecrübelerinin eseridir.
Hatap Değirmenleri, karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu, adil, ve her bir çalışanın değer gördüğü bir şirkettir.

Hatap Değirmenleri olarak insan kaynakları yaklaşımımızı yasalar, kurum değerlerimiz, etik ilke ve politikalarımız çerçevesinde şekillendiririz.

Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev biliriz.

Çalışanlarımızın yetkinliklerini, mesleki bilgi ve becerilerini sürekli arttırmayı hedefleriz.

Yenilikçi ve değişime açık, gerek kendisinin gerekse organizasyonun tüm süreçlerinde sürekli gelişmeye ve müşteri odaklı olmaya inanmış, rekabet ortamında fark yaratacak bir çalışan profili oluşturmayı amaçlarız.

Tüm uygulamalarımızda kapsayıcılığı ve fırsat eşitliğini temel alırız.

Piyasa koşulları ile uyumlu ve rekabetçi ücret ve yan haklar stratejileri uygularız.

Çalışanlarımızın mali ve sosyal haklarının devamlı olarak iyileştirilmesini hedefleriz.

Personelimizin eğitim ihtiyaçlarının tespit ederek giderilmesi için gereken desteği veririz.

Çalışanlarımızın güven duyarak çalışacakları bir ortam yaratmak ilkesi doğrultusunda herkese eşit ve adil gelişim olanakları yaratıp; öneri ve beklentilerini dikkate alıp, fikirlerini özgürce ifade etmelerini sağlarız.

Çalışanlarımızın iş süreçlerine en üst düzey katkıyı, verimliliği ve kaliteyi sağlamalarını desteklemek amacıyla, sürekli iyileştirme ve problemlerin çözümüne katkılarını almak üzere Öneri ve Ödül Sistemi’ni kullanırız.